O konferencji

Konferencja skierowana jest do ekspertów zajmujących się problematyką uzależnień behawioralnych w obszarze profilaktyki, terapii, badań i polityki na różnych poziomach. Spotkanie stanowi wyjątkową okazję do zapoznania się z wynikami najnowszych badań, z wytycznymi dotyczącymi terapii i profilaktyki oraz ciekawymi projektami realizowanymi w różnych krajach Europy.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja w tym roku odbędzie się wyłącznie w trybie online. Obrady będą transmitowane online.

Organizatorami Konferencji są Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej “Res Humanae” we współpracy z  Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  

Kontakt: reshumanae@reshumanae.org.pl